Rejstřík

A

AGNI centrum
Aktuality
Archiv Rosických eNovin
Autoškola

Á

B

Babice u Rosic
Bezpečnostní rada ORP Rosice

C

Ceny města Rosice
Ceny města za léta 2005-2015
Ceny města za rok 2021
Ceny města za rok 2022
Cestovní doklady
CzechPOINT, ověřování podpisů a listin

Č

Činnost Pracoviště krizového řízení

D

Datová schránka
Demografická studie
Domašov
Dopravní přestupky
Dotace
Druhopisy matričních dokladů
Dům Zdraví Zastávka

Ď

E

Elektronická podatelna
Evidence obyvatel

É

Ě

F

Facebook

G

GDPR

H

Hasiči Rosice
Hazardní hry, tombola
Hladina Bobravy
Hlášení závad a problémů (ZmapujTo)
Hřbitov, hroby

I

Informace o ekonomickém odboru
Informace o kanceláři starostky
Informace o MěÚ Rosice
Informace o odboru kancelář tajemníka
Informace o odboru stavební úřad
Informace o odboru životního prostředí
Informace o produkci odpadů
Informace o výsledku kontrol a plán kontrol
Informace o živnostenském úřadu
Informační systémy
Instagram
Inventarizace

Í

J

Javůrek

K

Kalendář akcí
Kalendář akcí – formulář
Kartogramy
Kolizní opatrovník, soudní řízení
Komise města
Komunitní plánování sociálních služeb
Kontakt na administrátora
KONTAKTY
Kontakty na městský úřad
Kontakty na úředníky
Kontakty na volené zástupce
Kontakty pro média
Kontakty pro média
Kratochvilka
Krizové řízení
Krizový štáb ORP Rosice
Kronika
Kulturní informační centrum
Kurátor pro děti a mládež

L

Lékaři
Lékaři (běžné ordinační hodiny)
Lesní Hluboké
Lesy, myslivost
Litostrov
Logo a vizuální identita
Lukovany

M

Mapové podklady ÚAP
Mateřská škola Zámecká
Memoria (historický fotoarchiv)
Měření emisí
Měření rychlosti v ORP Rosice
MĚSTO
Městská knihovna
Městská policie
Městský rozhlas
Metodika příspěvkových organizací

N

Náhradní rodinná péče
Naučná stezka Mizející krajina
Nejdůležitější právní předpisy
Nová rubrika
Nová rubrika
Nová rubrika
Nová rubrika
Nová rubrika
Nová rubrika
Nová rubrika
Nová rubrika

Ň

O

Občanské průkazy
Obecní byty
Obecní kronika Rosic (1945-1966)
Obecní kronika Rosic (1967-1975)
Obecní pozemky
Obecný stavební úřad
Objednání na úřad
Odbor dopravy
Odbor ekonomický
Odbor kancelář starosty
Odbor kancelář starosty - obecní živnostenský úřad
Odbor kancelář tajemníka
Odbor sociální
Odbor stavební úřad
Odbor vnitřní správy
Odbor životního prostředí
Odbory úřadu
Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství za rok 2022
Odpadové hospodářství za rok 2023
Odpady - podnikatelé
Odpovědi na nejčastější dotazy v rámci objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla
Ochrana osobních údajů
Ochrana ovzduší, nakládání s odpady
Ochrana přírody, kácení dřevin
Ochrana vod, vodní díla
Okolní obce
Online tlumočení a přepis pro sluchově postižené
Opatrovnictví a zastupování při podpisu smluv
Orgán sociálně-právní ochrany dětí
Organizace města
Organizační struktura
Ostrovačice

Ó

P

Památní kniha městyse Rosic z let 1889-1926
Parkovací průkazy
Péče o válečné hroby a pietní místa
Penzion
Penzion pro důchodce Rosice
Plán jednání zastupitelstva
Plán rozvoje sportu
Plány, studie a koncepce
Podatelna Měú Rosice
Pohotovost
Poplatky (prostranství, pobyt)
Poplatky (psi, odpady)
Portál fotodokumentace přestupku
Povinně zveřejňované informace
Povodňový plán města Rosice
Povodňový plán ORP Rosice
Pozemky města
Pozvánka na zastupitelstvo
Pracoviště dotací
Pracoviště odboru
Pracoviště právní
Pracoviště správy investic
Pracoviště technické správy
Pravidla pro jednání s investory
Pravidla rozpočtového provozoria
Prohlášení o přístupnosti
Předpisy města
Přepisy hlášení městského rozhlasu
Přerušení dodávek energií
Příbram na Moravě
Přibyslavice

Q

R

Rada města
Radiační situace
Radní města
Re-use koutek Rosice
Registr řidičů
Registr vozidel
Rosa - tištěný zpravodaj města
Rosa 2013
Rosa 2014
Rosa 2015
Rosa 2016
Rosa 2017
Rosa 2018
Rosa 2019
Rosa 2020
Rosa 2021
Rosa 2022
Rosa 2023
Rosa 2024
Rosické eNoviny
Rosický videozpravodaj
Rozklikávací rozpočet
Rozpočet
Rudka
Rybářství, rybářské lístky

Ř

Říčany
Říčky

S

Samospráva
Sběrný dvůr Rosice
Sekretariát starosty
SeniorBus
SeniorTaxi
Silniční hospodářství
Sociálně-právní ochrana dětí
Sociální práce a další agendy
Sociální práce a kurátor pro dospělé
Splátkový kalendář
Spolky
Spolky a zájmové organizace
Správa budov
Srážkoměr Rosice
Srážky, hladiny a monitoring
Standardy sociálně-právní ochrany dětí
Stanoviště
Státní památková péče
Stav sucha
Stav vyřízení žádostí
Strategický plán města Rosice
Středisko volného času
Střednědobý výhled rozpočtu
Studie nemotorové dopravy
Svatby a obřady registrovaného partnerství
Svatby a registrované partnerství- rezervace termínu na MěÚ Rosice

Š

Školství

T

Taxislužba
Technické služby
Tetčice
Textová část ÚAP

Ť

U

Určení otcovství

Ú

Újezd u Rosic
Úmrtní listy
ÚŘAD
Úřad online
Úřední deska
Územní plán
Územní plán
Územní plánování
Územní plány obcí v ORP
Územní studie veřejných prostranství

Ů

V

Vedení města
Veverské Knínice
Voda, elektřina, plyn
Volby
Volná místa
VOLNÝ ČAS
Výbory
Výpisy usnesení rady města
Výpisy usnesení zastupitelstva města
Výroční zprávy
Vysoké Popovice

W

Whistleblowing

X

Y

Ý

Z

Základní škola
Zakřany
Zálesná Zhoř
Zámek Rosice
Zařízení školního stravování
Zastávka
Zastupitelé - klientská zóna
Zastupitelé města
Zastupitelstvo
Závady ve městě
Závěrečné účty
Závěrečné účty a rozpočty
Zbraslav
Zbýšov
Zdravé město
Zemědělský půdní fond
Zpravodaje, sociální sítě a média
Ztracená zvířata
Ztráty a nálezy
ZUŠ Rosice
Zvláštní příjemce důchodu

Ž

Žádost o souhrnné vyjádření odboru ŽP
Žádost o vyjádření k existenci sítí (e-UtilityReport)
Žádosti o informace
Živnost (vznik, změny, výpis)

KAM DÁL?

ÚVOD