Odbor kancelář tajemníka

Vedoucí:
JUDr. Mgr. Miroslava Muselíková, tajemnice MěÚ

Adresa

Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice u Brna
přízemí

telefon

546 492 105

Tajemnice městského úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích a dalšími zvláštními právními předpisy. Zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu. Veškeré další informace o činnosti odboru kancelář tajemníka najdete zde.

Kontakty na kancelář tajemnice

Bc. Martin Čermák
Specialista ICT
546 492 155 cermak@rosice.cz
Ing. Radek Eliáš
Vedoucí specialista ICT
546 492 155 elias@rosice.cz
Ing. Jaroslava Hanzlová
Referentka (Rozpočty a výkaznictví škol, mzdy)
546 492 157 hanzlova@rosice.cz
Veronika Hořánková DiS.
Personalistka
546 492 106 horankova@rosice.cz
JUDr. Mgr. Miroslava Muselíková
Tajemnice
546 492 105 tajemnik@rosice.cz
Magda Pokorná
Referentka (podatelna)
546 492 111 m.pokorna@rosice.cz
Marie Skoupá
Referentka (Podatelna)
546 492 111 skoupa@rosice.cz
Petr Strážnický
Specialista ICT
546 492 159 straznicky@rosice.cz
Bc. Pavlína Žabková
Referentka správy spisové služby
546 492 148 zabkova@rosice.cz