Rosa - tištěný zpravodaj města

Posláním Zpravodaje Rosicka je informovat občany o aktuálním dění v Rosicích a okolí, seznamovat je s děním v jimi zvoleném zastupitelstvu či historií města. Je zbytečné nyní dělat výčet obvyklých rubrik. Můžete si je sami pročíst a nakonec se na podobě některé z nich i podílet. Zpravodaj Rosicka je otevřen všem názorům a připomínkám nejen rosických občanů.

Aktuální vydání Rosy (rok 2024)

Archiv Rosy

Své příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na adresu KIC Rosice, Palackého 45, 66501 Rosice nebo e-mail: redakce@kic.rosice.cz

Vychází jedenáctkrát do roka, v nákladu 3 000 ks a je distribuována zdarma do schránek občanů Rosic a Babic. Zakoupit jej lze v kanceláři KIC.

POZOR: Uzávěrka příspěvků je vždy 10. den v měsíci!

Informace pro inzerenty (PDF)