Pravidla pro jednání s investory

Zastupitelé Města v zájmu harmonického rozvoje území schválili „Zásady pro výstavbu na území města Rosice“ jako soubor pravidel pro zájemce o novou výstavbu na území Města.

Pokud má dojít k územnímu rozvoji, je zapotřebí, aby se investoři nediskriminačním a transparentním způsobem podíleli na financování nákladů, které jejich činnost ve Městě vyvolá a aby spolupracovali na vytváření kvalitních a udržitelných podmínek k životu ve Městě pro stávající i budoucí obyvatele.

Úplné znění zásad můžete stáhnout na odkazu níže.

Pravidla pro jednání s investory

KAM DÁL?

MĚSTO