Městský rozhlas

 

Přepisy hlášení městského rozhlasu

 

Obecné informace

Rozhlas v Rosicích byl v roce 2021 modernizován jako součást Lokálního výstražného systému (LVS), Lokálního protipovodňového informačního systému (LPIS) s napojením na Jednotný systém výstrah a varování ČR (JSVV) k podávání důležitých tísňových informací v případě vzniku mimořádných událostí a jiných ohrožení nebo katastrof.

Rozhlas je využíván k oznámení informací podle potřeby města, která se spouští převážně v časech mezi 17:00 až 18:30 hodinou v úterý a ve čtvrtek, tak aby je mohla vyslechnout větší část občanů. Komerční sdělení nelze vyhlásit. Na vybudování město získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí. 

Jedná se tedy o veřejně prospěšné zařízení, které slouží pro varování a vyrozumění obyvatelstva, pro ochranu zdraví a majetku obyvatel. Pokud by kdokoli toto zařízení poškodil nebo odstranil, bylo by to řešeno jako trestný čin se sazbou od 1 roku do 6 let.
Město Rosice provozuje v současné době 100 ozvučných míst s 261 reproduktory, čímž pokrývá cca 99,9 % města (mimo Okrouhlík a lokalitu Brusy).

 

Distribuce a možnosti vyhlášení vašeho sdělení

Vysílání rozhlasu lze poslechnout „na pozadí“ televizního kanálu RKTV (Rosická kabelová televize) v síti kabelového rozvodu Moravianet. Případné poškození, poruchy nebo výpadky mohou občané hlásit na Pracoviště krizového řízení nebo pomocí platformy ZMAPUJTO

Zájemci o vyhlášení sdělení se mohou obracet na Odbor vnitřní správy na kontakt níže:

Jarmila Kváčalová