Volby

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE U ROSIC

 

Registračnímu úřadu byly do 16.00 hod. 18.1.2023  doručeny 3 kandidátní listiny pro nové volby do zastupitelstva obce Babice u Rosic.

 

Vzory kandidátních listin, prohlášení a petice

Vzor KL - politická strana nebo hnutí - je uveden zde 

Vzor KL- sdružení pol. strany nebo hnutí a nezávislých kandidátů - je uveden zde 

Vzor KL- nezávislý kandidát - je uveden zde

Vzor KL- sdružení nezávislých kandidátů- je uveden  zde

Vzor KL-  koalice 2 politických stran nebo hnutí - je uveden  zde

Vzor prohlášení kandidáta - je uveden zde

Vzor petice - je uveden zde

 

Oznámení místa, kde lze podat kandidátní listinu 

Počty podpisů na peticích potřebných ke kandidátní listině nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů 

Přehled termínů a lhůt pro nové volby do zastupitelstva obce Babice u Rosic 

Vyhlášení termínu voleb 

 

 

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Volba prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech 13. a 14. 1. 2023, případné druhé kolo se bude konat  27. 1. a 28. 1. 2023.

 

Kontaktní osobou MěÚ Rosice po dobu voleb je Mgr. Magda Procházková, tel. 732 349 236 

Kontakty do volebních místností ORP Rosice najdete zde

 

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

 

Prezentace k metodickému školení pro okrskové volební komise je uvedena zde

Telefonní čísla pro voliče s onemocněním COVID 19 pro nahlášení volby prezidenta do zvláštní přenosné schránky v domácnostech

Informace pro voliče s onemocněním COVID 19 - volit lze i formou drive-in

Informace pro voliče s onemocněním COVID 19 o zvláštních způsobech hlasování najdete zde

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí 

Oznámení o době a místě konání voleb 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků 

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu 

Informace k hlasování na voličský průkaz najdete zde

Informace o způsobu hlasování najdete zde

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta ČR

Vyhlášení termínu volby prezidenta ČR