GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR")

Správce GDPR a osobních údajů:
Městský úřad Rosice
Palackého nám. 13
665 01  Rosice u Brna
IČO: 00282481

Kontaktní údaje na správce:
          JUDr. Mgr. Miroslava Muselíková
          telefon: 546 492 105
          e-mail: tajemnik@rosice.cz 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:
           Mgr. Michaela Procházková
           telefon: 774 946 406
           e-mail: michaela@ak-prochazkova.cz

Veškeré dokumenty vztahující se k ochraně osobních údajů v souvislosti s GDPR naleznete na odkazech níže:

Informační memorandum ke službě Mobilního rozhlasu od společnosti MUNIPOLIS

Informační memorandum ke kamerovému systému v budově MěÚ Rosice

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Žádost subjektu údajů podle GDPR

Informační memorandum


Zpracování osobních údajů městským úřadem Rosice
(Informace dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění)

ikona ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY - OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

ikona ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

ikona ODBOR EKONOMICKÝ

ikona ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

ikona ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

ikona ODBOR SOCIÁLNÍ 

ikona ODBOR DOPRAVY

ikona ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

KAM DÁL?

ÚŘAD