Informace o MěÚ Rosice

Městský úřad Rosice vykonává působnost obecního úřadu v rámci území města Rosice, svěřenou mu zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ale také na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, ve znění pozdějších předpisů. Působnost obecního úřadu obce s pověřeným obecním úřadem, je tedy obecním úřadem tzv. 2 stupně a současně je i tzv. obecním úřadem 3. stupně, protože vykonává také působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností.  

Správním obvodem působnosti obecního úřadu obce s pověřeným obecním úřadem i úřadem obce s rozšířenou působností je území obcí Babice u Rosic, Domašov, Javůrek, Kratochvilka, Lesní Hluboké, Litostrov, Lukovany, Ostrovačice, Příbram na Moravě, Přibyslavice, Rosice, Rudka, Říčany, Říčky, Stanoviště, Tetčice, Újezd u Rosic, Veverské Knínice, Vysoké Popovice, Zakřany, Zálesná Zhoř, Zastávka, Zbraslav a Zbýšov.

Správním obvodem úřadu při výkonu působnosti matričního úřadu je území obcí Kratochvilka, Litostrov, Rosice, Tetčice, Vysoké Popovice a Zastávka.

Správním obvodem úřadu jako stavebního úřadu při výkonu působnosti podle stavebního zákona je území obcí Domašov, Javůrek, Kratochvilka, Lesní Hluboké, Litostrov, Ostrovačice, Příbram na Moravě, Přibyslavice, Rosice, Rudka, Říčany, Říčky, Stanoviště, Tetčice, Újezd u Rosic, Veverské Knínice, Vysoké Popovice, Zálesná Zhoř, Zastávka a Zbraslav.

Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pak vykonává městský úřad přenesenou působnost pro obce zařazené v územním obvodu obce s rozšířenou působností a to:

  • na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, spočívající v rozhodování 
    ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro obce- Kratochvilku, Příbram na Moravě, Veverské Knínice, Vysoké Popovice, Zakřany a Zálesná Zhoř.
  • na úseku přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a další působnost podle zvláštních zákonů, kterou je oprávněna řešit obec v 1. stupni, pro obce - Babice u Rosic, Domašov, Javůrek, Kratochvilka, Lesní Hluboké, Litostrov, Lukovany, Ostrovačice, Příbram na Moravě, Přibyslavice, Rudka, Říčany, Říčky, Stanoviště, Tetčice, Újezd u Rosic, Veverské Knínice, Vysoké Popovice, Zakřany, Zálesná Zhoř, Zastávka, Zbraslav a Zbýšov.

KAM DÁL?

ÚŘAD