Odbor životního prostředí

Vedoucí:
Ing. Eva Králová

Adresa

Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice u Brna
přízemí

telefon

546 492 140

Zajišťuje agendu ochrany ovzduší, ochrany lesa a myslivost, agendu ochrany přírody a krajiny, rybářství, ochrany vod, vodní hospodářství, ochranu zemědělské půdy a nakládání s odpady.

Kontakty na odbor životního prostředí

Bc. Tomáš Czirák
Referent (Státní správa lesa, myslivosti a rybářství)
546 492 144 czirak@rosice.cz
Mgr. Lucie Fafílková
Referentka (Vydávání JES a administrativa)
546 492 146 fafilkova@rosice.cz
Bc. Ing. Leoš Horák
Referent (Vodní hospodářství)
546 492 143 horak@rosice.cz
Ing. Eva Králová
Vedoucí odboru (Ochrana přírody)
546 492 141 kralova@rosice.cz
Ing. Helena Posmýková
Referentka (Vodní hospodářství)
546 492 143 posmykova@rosice.cz
Ing. Marta Vaníčková Ph.D.
Referentka (Ochrana zemědělského půdního fondu)
546 492 146 vanickova@rosice.cz
Jitka Vokounová
Referentka (Ochrana ovzduší a nakládání s odpady)
546 492 142 vokounova@rosice.cz