Odbor sociální

Vedoucí:
Mgr. Dominik Petr

Adresa

Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice u Brna
přízemí

telefon

546 492 120

Odbor sociální vykonává svoji činnost v rámci samostatné působnosti pro město Rosice a v rámci přenesené a rozšířené působnosti pro všechny obce správního obvodu obce s rozšířenou působností. Zajišťuje a zprostředkovává pomoc občanům v tíživých životních situacích a zabezpečuje výkon souvisejících agend. 

Kontakty na sociální odbor

Ivona Dolíhalová DiS.
Referentka (SPO dětí)
546 492 123 dolihalova@rosice.cz
Bc. Zuzana Hašková DiS.
Referentka (Sociální práce, komunitní plánování)
5494921022 haskova@rosice.cz
Mgr. Iva Matoušková
Referentka (SPO dětí), kurátor pro děti a mládež
546 492 128 matouskova@rosice.cz
Bc. Vladimír Mohelský
Referent (SPO dětí), specialista CAN
546 492 139 mohelsky@rosice.cz
Mgr. Miroslav Novotný
Referent sociální práce
546 492 135 novotny@rosice.cz
Mgr. Dominik Petr
Vedoucí odboru
546 492 121 petr@rosice.cz
Mgr. Tereza Pospíšilová DiS.
Referentka (SPO dětí), náhradní rodinná péče
546 492 129 pospisilova@rosice.cz
Bc. Veronika Sojková
Referentka (SPO dětí), specialista CAN
546 492 124 sojkova@rosice.cz
Bc. Vítězslava Vaverková
Referentka sociální práce, komunitní plánování a veř. opatrovník
546 492 127 vvaverkova@rosice.cz
Valentina Vaverková DiS.
Referentka (SPO dětí)
546 492 125 va.vaverkova@rosice.cz