Odbor kancelář starosty

Vedoucí:
Mgr. Jaroslava Trandová

Adresa

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
1. patro

telefon

546 492 109

Kancelář starostky se skládá z následujících oddělení. Popis jejich agend a kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete níže na stránce. 

  • sekretariát starostky,  
  • pracoviště právní,  
  • investice,    
  • dotace,        
  • pracoviště bytového a nebytového hospodářství, správa hrobových míst,
  • technická správa.

Kontakty na kancelář starosty

JUDr. Jiřina Borůvková
Právnička
546 492 192 boruvkova@rosice.cz
Mgr. Lucie Doležalová
Referentka (Dotace, veřejné zakázky)
546 492 187
Bc. Luboš Fučík DiS.
Referent (Dotace, veřejné zakázky)
546 492 187 fucik@rosice.cz
Denisa Hanáková DiS.
Referentka (Agenda právní)
546 492 194 hanakova@rosice.cz
Irena Hvězdová
Referentka (Byty, hřbitov)
546 492 153 hvezdova@rosice.cz
Marek Jelének
Údržbář
546 492 108 jelenek@rosice.cz
Mgr. Bc. Jana Kočí
Právnička
546 492 193 koci@rosice.cz
Dagmar Koutníková
Referentka (Investice)
546 492 107 koutnikova@rosice.cz
Milan Kříž
Referent (Technická správa)
546 492 108 krizm@rosice.cz
Lenka Mecerodová
Referentka (Sekretariát starosty)
546 492 101 mecerodova@rosice.cz
Renata Pexová
Referentka (Sekretariát starosty)
546 492 101 pexova@rosice.cz
Vít Plíšek
Údržbář
546 492 108 plisek@rosice.cz
Jana Raveanová
Referentka (Nájemné, vyúčtování)
546 492 154 raveanova@rosice.cz
Ing. Jaroslav Šorf
Investiční technik (Investice)
546 492 107 sorf@rosice.cz
Mgr. Jaroslava Trandová
Vedoucí odboru
546 492 109 trandova@rosice.cz
Ivana Veselá
Referentka majetkové správy
546 492 118 vesela@rosice.cz