Krizové řízení

Pracoviště krizového řízení (PKR) je zřízeno jako organizačně samostatný útvar MěÚ Rosice a je přímo řízeno starostkou města. Pracoviště má 1 zaměstnance – referenta bezpečnosti státu. Základní pracovní náplň je součástí organizačního řádu.

Pracoviště krizového řízení ORP Rosice /PKR/
546 492 199, 546 492 101
724 186 553
546 412 707
krize@rosice.cz

Výše uvedené kontakty na PKR neslouží pro hlášení běžných poruch v domácnostech, nebo pro ohlašování mimořádné události, kterou zdolávají základní složky IZS. 

Aktuální srážky, hladiny, ohrožení a monitoring

Srážkoměr Rosice

Hladina Bobravy

Radiační situace

Rizika a ohrožení - portál krizového řízení HZS JHM

Rizika a ohrožení

Odstávky

Elektřina 

Plyn

Voda

 

Hlášení pálení

Hlášení pálení

 

Podporují nás