Logo a vizuální identita

Moderní logo, které odráží vlastnosti a historii města, se promítá do celé podoby stylu, který zpřehlední komunikaci města pro místní i návštěvníky. 

V novém logu se spojují tři prvky typické pro Rosice. Květ, který odkazuje k blízké přírodě, kruh symbolizující místní komunitu a šestiúhelník znázorňující naše památky. Tyto tři elementy se pak spojují do zjednodušeného půdorysu Kaple Nejsvětější Trojice. Celkově tak odkazuje k památce, která je Rosičákům nejbližší a která láká i mnoho turistů.

Z půdorysu Trojice poté vychází i další součásti nového vizuálního stylu, jako jsou vodoznaky na sociální sítě nebo grafické prvky, které se budou využívat na tiskoviny Rosic. 

Autorem vizuálního stylu je rosický rodák Jakub Maca z brněnského studia Steezy, na podobě loga se podílel také místní grafik Petr Streubel. 

Ukázku užití vizuálního stylu a grafický manuál naleznete níže v přílohách.

ikona Vizuální styl města Rosice a příklady jeho užití

ikona Logomanuál města Rosice

KAM DÁL?

MĚSTO