Kurátor pro děti a mládež

Adresa:

Žerotínovo náměstí 1 (budova Zámku Rosice)

665 01 Rosice u Brna

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Kurátor pro děti a mládež

Do jeho působnosti patří problematika trestné činnosti nezletilých dětí a mladistvých, práce s dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného rázu (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce), zajišťuje sociálně právní a výchovné poradenství při řešení problémů a akutních krizových situací, zprostředkovává pomoc odborných pracovišť, zúčastňuje se trestního řízení s mladistvými na všech jeho stupních, vystupuje u soudních jednání, podílí se na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy - navrhuje soudu vydání předběžného opatření, účastní se výkonu rozhodnutí , provádí návštěvy dětí a mladistvých v ústavních zařízeních.

 

Agendu kurátora pro mládež vyřizují:

Matoušková Iva