Odbor sociální

Vedoucí:
Mgr. Dominik Petr

Adresa

Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice u Brna
přízemí

telefon

546 492 120

Odbor sociální vykonává svoji činnost v rámci samostatné působnosti pro město Rosice a v rámci přenesené a rozšířené působnosti pro všechny obce správního obvodu obce s rozšířenou působností. Zajišťuje a zprostředkovává pomoc občanům v tíživých životních situacích a zabezpečuje výkon souvisejících agend. 

Kontakty na sociální odbor

Bc. Jana Dardová
Referentka (SPO dětí)
546 492 126 dardova@rosice.cz
Ivona Dolíhalová DiS.
Referentka (SPO dětí), kurátor pro děti a mládež
546 492 123 dolihalova@rosice.cz
Bc. Iva Matoušková
Referentka (SPO dětí)
546 492 128 matouskova@rosice.cz
Bc. Vladimír Mohelský
Referent SPO dětí, kurátor pro děti a mládež
546 492 139 mohelsky@rosice.cz
Mgr. Miroslav Novotný
Referent sociální práce
546 492 135 novotny@rosice.cz
Mgr. Dominik Petr
Vedoucí odboru
546 492 121 petr@rosice.cz
Mgr. Tereza Pospíšilová DiS.
Referentka (SPO dětí), náhradní rodinná péče
546 492 129 pospisilova@rosice.cz
Bc. Veronika Sojková
Referentka (SPO dětí)
546 492 124 sojkova@rosice.cz
JUDr. Jana Šildbergerová
Referentka sociální práce
546 492 122 sildbergerova@rosice.cz
Bc. Vítězslava Vaverková
Referentka sociální práce, komunitní plánování a veř. opatrovník
546 492 127 vvaverkova@rosice.cz