Radní města

Vedení města

Mgr. Andrea Trojanová
starostka
546 492 101 starosta@mesto.rosice.cz
Lukáš Volánek DiS.
1. místostarosta
546 492 101

Radní města

Ing. Petr Klíma
radní (referent stavební úřad)
klimapj@seznam.cz
Pavel Mecerod
radní (člen komise/výboru)
Mgr. Tomáš Pexa
radní (člen komise/výboru)

KAM DÁL?

Rada města