Radní města

Vedení města

Mgr. Andrea Trojanová
starostka
546 492 101 starosta@rosice.cz
Lukáš Volánek DiS.
1. místostarosta
546 492 101 volanek@rosice.cz

Radní města

Pavel Mecerod
radní/zastupitel
pavel.mecerod@rosice.cz
Mgr. Tomáš Pexa
radní/zastupitel
Ing. Petr Sůkal
radní/zastupitel
725 269 811 petr.sukal@rosice.cz
Mgr. Andrea Trojanová
starostka
546 492 101 starosta@rosice.cz
Lukáš Volánek DiS.
1. místostarosta
546 492 101 volanek@rosice.cz

KAM DÁL?

Rada města