Komise města

Komise pro spolky a organizace

Předseda Mgr. Andrea Trojanová
Tajemnice Lenka Mecerodová
Členové

Dan Petřivalský

Petr Čejka

Pavel Mecerod    

Petr Streubel  

Ondřej Horký

Zdeněk Pavlík

Zdeněk Švihálek

Miloš Dvořák

Zuzana Klusková

Kristína Michalicová

Daniel Malý

Lucie Švecová

Pavla Šoltésová

Petr Sůkal

Miroslav Dolejš

Leoš Sáblík

Lubomír Kalakaj

Josef Chalupa

Komise pro životní prostředí

Předseda Tereza Mičková
Tajemnice Jitka Vokounová
Členové

Eva Králová

Stanislav Mikeš

Roman Dvořáček

Petr Holejšovský

Věra Hlaváčková

Lenka Urbančíková

Petr Sůkal

Tomáš Beňo

Lucie Švecová

Zuzana Macová

Petr Vybíral

Renata Ludwigová

Marta Matoušková

Jan Veškrna

Hana Polanská

Komise škodní a likvidační

Předseda Renata Ludwigová
Tajemnice Dana Svobodová
Členové

Petr Klíma

Markéta Široká

Josef Chalupa

Jana Raveanová

Komise Zdravého města a MA21

Předseda Andrea Trojanová
Tajemnice Kateřina Sůkalová
Členové

Jaroslava Kroupová

Jan Veškrna

Petr Ženožička

Renata Ludwigová

Ivana Dvořáková

Daniela Fraňková

Zuzana Klusková

Eva Králová

Jana Konicarová

Hana Koubková

Eva Rosendorfová

Lenka Urbančíková

Stanislav Oplatek

Klára Pernicová

Ludvík Vaverka

KAM DÁL?

Rada města