Parkovací průkazy

Adresa:

Žerotínovo náměstí 1 (budova Zámku Rosice)

665 01 Rosice u Brna

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Agendu parkovacích průkazů vyřizují

Vítězslava Vaverková

Miroslav Novotný

 

Informace k agendě

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou je vydáván držitelům průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo držitelům průkazu ZTP/P. 

Vozidlo označené parkovacím průkazem má některá zvláštní práva, která mají pomoci postiženým osobám překonávat omezení ve volnosti pohybu plynoucí z jejich zdravotního postižení. Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Odbor sociální MěÚ Rosice vystavuje parkovací průkazy pro občany s trvalým bydlištěm ve správním obvodu ORP Rosice. K vyřízení parkovacího průkazu je nutné předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P, 1x aktuální průkazovou fotografii a občanský průkaz. Parkovací průkaz je vydáván bezodkladně a bezúplatně, k převzetí se držitel průkazu (u dětí zákonný zástupce) musí dostavit osobně.