Sociální práce a další agendy

Adresa:

Žerotínovo náměstí 1 (budova Zámku Rosice)

665 01 Rosice u Brna

kancelář č. 104

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 Níže naleznete přehled všech vykonávaných agend. Nejvytíženější agendy pak na dlaždicích pod tímto výčtem. 

 • sociální práce
 • kurátor pro dospělé
 • parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením
 • zvláštní příjemce důchodu
 • veřejný opatrovník
 • romský poradce
 • komunitní plánování sociálních služeb
 • pohřbívací povinnost obce
 • výroba a distribuce receptů a žádanek na psychotropní látky
 • zastupování osob, které nejsou schopny samostatně jednat při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby
 • rozhodování o úhradě za stravu a péči dítěte umístěného na základě rozhodnutí soudu do domova pro osoby se zdravotním postižením
 • vyjádření k uzavírání smluv u bytů zvláštního určení
 • prevence kriminality a protidrogový koordinátor