Strategický plán města Rosice

Strategický plán města Rosice

Vzhledem ke končící platnosti strategického plánu zpracovaného na roky 2007–2015 rozhodlo zastupitelstvo města Rosice o zpracování nového plánu. Cílem je především vyjasnit dlouhodobé priority rozvoje města a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Plán umožní lépe využít finančních prostředků a je i důležitým podkladem při získávání různých dotací.

Strategický plán rozvoje je tvořen analytickou a návrhovou částí. V analytické části je zachycena celková socioekonomická situace ve městě a zhodnoceno, co se udělalo v minulých letech, co funguje a co nefunguje. V návrhové části byly definovány hlavní směry rozvoje města (jak by město mělo v budoucnu vypadat) a určena opatření a konkrétní aktivity - prostřednictvím akčního plánu.

Strategický plán rozvoje města Rosice na období 2016–2025 byl ve své definitivní podobě schválen zastupitelstvem města Rosice dne 22. 09. 2016.