Studie nemotorové dopravy

Studie návrhu rozvoje nemotorové dopravy a parkovací politiky si klade za cíl zlepšit prostředí pro život obyvatel Rosic.

První část se zaměřuje na nemotorovou dopravu, analyzuje podmínky pro chodce a cyklisty z pohledu bezbariérovosti, kvality chodníků, bezpečnosti přecházení silnic. Navrhuje základní pěší a cyklistické trasy ve městě a jejich možné zlepšení.

Druhá část se věnuje analýze parkování ve městě a návrhu parkovacího systému především v centru města. Obsahuje výstupy z průzkumu statické dopravy a jejich vyhodnocení.

Úplné znění studie rozvoje nemotorové dopravy