Plán rozvoje sportu

Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.

Veškerá rozhodnutí v oblasti sportu se odvíjí dle potřeb města a také od kulturních a historických tradic. Město vytváří podmínky pro uspokojování potřeb svých občanů, a to jak v oblasti kulturního, sportovního i společenského rozvoje.

Jeho úplně znění naleznete na odkazu níže.

Plán rozvoje sportu