Rybářství, rybářské lístky

Adresa

Žerotínovo náměstí 1 (budova Zámku Rosice), 665 01, Rosice u Brna

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Agendu rybářství a rybářských lístků vyřizuje

Miroslav Malimánek

 

Informace o vydávání rybářských lístků

Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.
Druhy rybářských lístků a doba, na kterou je ho možno vydat pro české občany na dobu neurčitou nebo na dobu určitou (30 dnů, 1 rok, 10 let). Pro cizince potom na dobu neurčitou nebo na dobu určitou (30 dnů, 1 rok, 10 let).
 
Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

  1. 1 rok činí 100 Kč,
  2. 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč,
  3. 3 roky činí 200 Kč,
  4. 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč,
  5. 10 let činí 500 Kč,
  6. 10 let pro osoby mladší 15 let nebo osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč,
  7. na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let činí 1 000 Kč,
  8. na dobu neurčitou  pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 500 Kč,
  9. 30 dní činí 200 Kč.


Poplatek podle písmen b), d), f) a h) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Formuláře ke stažení

ikona Žádost o vydání rybářského lístku