Rybářství, rybářské lístky

Adresa

Žerotínovo náměstí 1 (budova Zámku Rosice), 665 01, Rosice u Brna

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Agendu rybářství a rybářských lístků vyřizuje

Tomáš Czirák

 

Informace o vydávání rybářských lístků

Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.
Rybářský lístek je možno vydat na dobru neurčitou nebo na dobu určitou - 30 dnů, 10 let
 
Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

  1. 30 dní činí 200 Kč
  2. 10 let činí 500 Kč
  3. 10 let pro osoby mladší 15 let nebo osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč,
  4. na dobu neurčitou činí 1 000 Kč,
  5. na dobu neurčitou  pro osoby studující rybářství nebo osoby,  které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, činí 500 Kč.


Poplatek podle písmen c) a e) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Formuláře ke stažení

ikona Žádost o vydání rybářského lístku