Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet je transparentní, přehledná a srozumitelná forma prezentace ekonomických dat, která umožňuje sledovat hospodaření organizace z různých úhlů pohledů, zejména v oblasti rozpočtu a účetnictví. Jednoduchou rozklikávací formou zobrazuje stav a vývoj rozpočtu, stav čerpání výdajů a plnění příjmů. V nabídce je připravena sada pohledů dle základního rozpočtového a organizačního členění rozpočtu.

  1. sloupec VÝDAJE je členění výdajů dle odvětví (paragrafů) rozpočtové skladby a představuje druh činnosti, do kterého byly investovány finance.
  2. sloupec PŘÍJMY je členění příjmů druhové (položkové) rozpočtové skladby a představuje právní důvod přijaté platby. 
  3. sloupec představuje další pohledy na hospodaření (například podle akcí v jednotlivých oblastech).

Rozklikávací rozpočet reflektuje rozpočet města Rosice tak, jak je navržen a schválen zastupitelstvem. V případě že jsou některé oblasti ve městě řešeny prostřednictvím příspěvkových organizací, tak náklady na tyto oblasti jsou hrazeny z příspěvku dané příspěvkové organizace a není možné je dále kategorizovat. Např. veřejné osvětlení je hrazeno z rozpočtu Technických služeb a tudíž částka uvedená v Rozklikávacím rozpočtu v položce veřejné osvětlení neodpovídá částce, kterou město vynaloží na provoz a údržbu veřejného osvětlení.

V případě jakýchkoli dotazů k dané problematice můžete využít e-mail rozpocet@mesto.rosice.cz. 

Rozklikávací rozpočet naleznete zde 

KAM DÁL?

Úřad online