Sociální práce a kurátor pro dospělé

Adresa:

Žerotínovo náměstí 1 (budova Zámku Rosice)

665 01 Rosice u Brna

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Agendu sociální práce a kurátora pro dospělé vyřizují

Vítězslava Vaverková

Miroslav Novotný

Jana Šildbergerová

 

Informace k agendě

Úlohou sociální práce je poskytování pomoci občanům v nepříznivých sociálních situacích, které nejsou schopni řešit vlastnímu silami. Tato pomoc je určena všem cílovým skupinám – např. osobám se zdravotním postižením, seniorům, rodinám s dětmi, osobám ohroženým hmotnou nouzí, ztrátou bydlení nebo sociálním vyloučením, atd. 

Zákon definuje nepříznivou sociální situaci jako oslabení nebo ztrátu schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

Sociální pracovníci  navrhují možné způsoby řešení tíživé sociální situace, poskytují poradenství v oblasti sociálních dávek, pomáhají zajišťovat poskytování sociálních služeb, zprostředkovávají  další různorodou pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů občanů. 

Kurátor pro dospělé se zaměřuje na  specifickou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením –  zejména osoby bez domova a přístřeší či žijící nedůstojným způsobem života. Dále pracuje s osobami propuštěnými z výkonu trestu či  aktuálně se nacházejícími ve vězení nebo s mladými dospělými, kteří po dosažení zletilosti byli propuštěni ze zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy