Poplatky (psi, odpady)

Adresa:

Palackého náměstí 13 (budova rosické radnice)

665 01 Rosice u Brna

 

Platbu místního poplatku můžete provést buď na účet města číslo 000019-0023026641/0100, poštovní poukázkou nebo v hotovosti či kartou na pokladně MěÚ Rosice.

Pro snazší platbu si můžete zde vygenerovat QR KÓD, potřebujete k němu pouze váš variabilní symbol. Pokud jej nemáte nebo jste jej zapomněli, stačí se ozvat kolegyním z agendy poplatků (kontakt naleznete níže).

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa  8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Agendu poplatků vyřizují:

Blanka Ptáčková

Denisa Klimešová

 

Poplatek za psy

Pokud máte pejska, je potřeba to dát na úřadě vědět a zaplatit místní poplatek ze psů. Za prvního vlastněného psa je to 600 Kč,druhého a každého dalšího 1 000 Kč. Pokud jste starší 65 let, máte nárok na slevu – celkový poplatek se snižuje na 200 Kč, od 70 let věku jste nově od roku 2024 zcela osvobozeni dle obecně závazné vyhlášky č.10/2023 o místním poplatku ze psů.   Zaplatit je potřeba do 31.března, a pokud máte pejska nového, je nutné tuto skutečnost oznámit na úřadě do 15 dnů od pořízení čtyřnohého mazlíčka. Stejná lhůta platí v případě, že už majitelem psa nebudete. Upozorňujeme, že město Rosice nerozesílá písemná upozornění.

 

Poplatek za odpady

Je potřeba jej zaplatit podle počtu osob žijících ve vaší domácnosti, za každou je to od roku 2024 nově  800 Kč za rok. Prosíme myslete na to, že vás město nebude obesílat s písemným upozorněním. Splatnost tohoto poplatku je vždy 31. května. A na závěr důležité upozornění. Od roku 2024 platí nová obecně závazná vyhláška č. 11/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Z ní vyplývá, že poplatníkem je fyzická  i právnická osoba vlastnící byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ke které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

 

 

 

Formuláře ke stažení

Psi

ikona Uplatnění nároku na osvobození od místního poplatku ze psů

ikona Ohlášení k místnímu poplatku ze psů

ikona Odhlášení psa

Odpady

ikona Žádost vrácení přeplatku za odpady

ikona Změna údajů v evidenci poplatků za odpady

ikona Uplatnění nároku na osvobození od poplatku za odpady

 

Poplatky - QR platby

Níže si můžete vytvořit QR kód pro bezhotovostní platbu poplatků. Každá platba je vždy za jednoho psa (poplatky za psy) nebo za jednu osobu v domácnosti (poplatek za odpady) - tzn., pokud platíte za více osob v domácnosti pod jedním variabilním symbolem, změňte prosím v příkazu částku podle počtu osob. Pro vytvoření je nutné zadat váš variabilní symbol. Pokud jej nemáte nebo jste jej zapomněli, stačí se ozvat kolegyním z agendy poplatků (kontakt naleznete na této stránce výše).

Poplatek za psy (běžný)

19-0023026641/0100
600 Kč
Vygenerovat QR Kód

Poplatek za psy (snížený, pro osoby starší 65 let)

19-0023026641/0100
200 Kč
Vygenerovat QR Kód

Poplatek za odpady

19-0023026641/0100
800 Kč
Vygenerovat QR Kód