Opatrovnictví a zastupování při podpisu smluv

Adresa:

Žerotínovo náměstí 1 (budova Zámku Rosice)

665 01 Rosice u Brna

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Agendu veřejného opatrovnictví a zastupování při podpisu smluv vyřizuje

Vítězslava Vaverková

Miroslav Novotný

 

Informace k agendě

Institut opatrovnictví je určen pro situaci, kdy zletilý člověk není z důvodu dlouhodobého duševního postižení schopen právně jednat a je nezbytné a v jeho zájmu zajistit mu zákonné zastoupení. Ustanovení opatrovníka je součástí řízení o omezení svéprávnosti člověka (§ 55 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) – rozhodnout o omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka může pouze soud. V případech, kdy člověk omezený ve svéprávnosti nemá blízkou osobu, která by byla ochotna funkci opatrovníka vykonávat, může soud ustanovit veřejného opatrovníka – zpravidla obec dle faktického bydliště člověka omezeného ve svéprávnosti. K omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka by vždy mělo dojít až po vyčerpání mírnějších a méně omezujících opatření, jako je nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti či ustanovení opatrovníka bez zásahu do svéprávnosti.  

Pracovníci odboru sociálního zabezpečují výkon funkce veřejného opatrovníka v případech, kdy bylo opatrovníkem ustanoveno Město Rosice. Také poskytují poradenství ve věci zastoupení člověka při právním jednání a v oblasti práv a povinností opatrovníků. V nezbytných případech, kdy člověku hrozí vážná újma a nemá blízkou osobu, která by hájila jeho práva, iniciují podání návrhu na zahájení soudního řízení ve věci omezení svéprávnosti.

Často dochází k situaci, kdy dle lékařského posudku již člověk není schopen samostatně právně jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka a je nutné mu zabezpečit poskytování sociálních služeb. Sociální služby jsou poskytovány na základě písemné smlouvy mezi klientem a poskytovatelem služby. Pro tento případ může být člověk při podpisu smlouvy zastoupen v souladu s § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pověřeným pracovníkem úřadu obce s rozšířenou působností. Místní příslušnost je dána trvalým nebo hlášeným pobytem občana, jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb, tak podle sídla tohoto zařízení.