Sekretariát starosty

Adresa:

Palackého náměstí 13 (budova rosické radnice, 1. patro)

665 01 Rosice u Brna

 

Kontakty na sekretariát kanceláře starostky

Lenka Mecerodová

Renata Pexová

 

Činnost pracoviště sekretariátu kanceláře starostky

  • zajišťuje sekretářskou agendu pro starostu a místostarostu, 
  • sjednává schůzky pro vedení města,
  • vydává průkazy SENIORTAXI
  • komunikuje (telefonicky, osobně nebo písemně) s veřejností,
  • komunikuje a spolupracuje se spolky, zájmovými sdruženími, komisemi a výbory, 
  • zajišťuje vedení písemné agendy zastupitelstva a rady města včetně usnesení a zápisů,
  • zajišťuje agendu vyvěšování písemností na úřední desce,
  • administruje zpracování žádostí o koupi, nájem, směnu a pacht pozemků města,
  • administruje zpracování dotačního programu města - Podpora činnosti spolků, sportovních oddílů a jednotlivců v Rosicích.