Měření rychlosti v ORP Rosice

Číslo účtu pro zaplacení určené částky : 115 – 1602760247/0100

Číslo účtu pro zaplacení určené částky v mezinárodním tvaru (IBAN): CZ6001000001151602760247 

(SWIFT ( BIC ) : KOMBCZPP)

Identifikátorem platby je variabilní symbol, uvedený ve výzvě. 

Odpovědi na nejčastější dotazy v rámci objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla - Rosice

Modelový příklad objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla OST-5


Policie ČR i Městská police Rosice používá při měření rychlosti jízdy řádně ověřená stanovená měřidla, schváleného typu, jejich výstupy lze použít jako důkazy ve správním řízení. 

Unicam VELOCITY3 – stacionární měřič na dálnici D1, provozovaný Policií ČR

UnicamSPEED-R – Stacionární měřič rychlosti v obci Rosice, provozovaný Městskou policií Rosice 

Unicam VELOCITY4 – stacionární měřič rychlosti v obci Ostrovačice, provozovaný Městskou policií Rosice 

Unicam VELOCITY4 – stacionární měřič rychlosti v obci Vysoké Popovice, provozovaný Městskou policií Rosice 

UnicamSPEED-R – stacionární měřič rychlosti v křižovatce silnice I/23xII/602 u Ostrovačic, provozovaný Městskou policií Rosice

Městská policie Rosice splňuje podmínku stanovenou v § 79a, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, neboť měří rychlost jízdy výhradně na místech určených Policií ČR.