Komunitní plánování sociálních služeb

Adresa:

Žerotínovo náměstí 1 (budova Zámku Rosice)

665 01 Rosice u Brna

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Agendu komunitního plánování sociálních služeb vyřizuje

Vítězslava Vaverková

 

Informace k agendě

Obcím zákon ukládá povinnost zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb na svém území, zajistit dostupnost informací                o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb a spolupracovat s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci občanům, popřípadě zprostředkovat kontakt mezi poskytovatelem a občanem.

Obec je také povinna spolupracovat s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích, o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob. Obec může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby.

Tyto povinnosti obce jsou realizovány prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb, kdy ve spolupráci s obcemi ve správním obvodu, poskytovateli služeb a uživateli služeb jsou zpracovávány potřebné podklady pro potřebu obcí i Jihomoravského kraje. Koordinátor komunitního plánování také spolupracuje s Krajským úřadem JMK při každoročním zajišťování spolufinancování působících sociálních služeb ze strany obcí.

ikona Rosice střednědobý plán rozvoje