Zastupitelé města

Ing. Ondřej Horký Ph.D.
zastupitel (člen komise/výboru)
Josef Chalupa MBA
zastupitel (člen komise/výboru)
Ing. Petr Klíma
radní (referent stavební úřad)
klimapj@seznam.cz
PaedDr. Jaroslava Kroupová
zastupitelka
Renata Ludwigová
zastupitelka (člen komise/výboru)
Pavel Mecerod
radní (člen komise/výboru)
Mgr. Tomáš Pexa
radní (člen komise/výboru)
Ing. Petr Sůkal
zastupitel (člen komise/výboru)
Mgr. Pavla Šoltésová
zastupitelka (člen komise/výboru)
Ing. Zdeněk Švihálek
zastupitel (člen komise/výboru)
737 287 715
Ing. Zdeněk Švihálek
zastupitel (člen komise/výboru)
Mgr. Andrea Trojanová
starostka
546 492 101 starosta@mesto.rosice.cz
Bc. Jan Veškrna
zastupitel (člen komise/výboru)
Lukáš Volánek DiS.
1. místostarosta
546 492 101
Stanislav Volánek
zastupitel
Petr Vybíral
zastupitel (člen komise/výboru)
Marie Vyhnalíková
zastupitelka (člen komise/výboru)
732 629 432
Bc. Petr Ženožička
zastupitel (člen komise/výboru)

KAM DÁL?

Zastupitelstvo