Územní studie veřejných prostranství

Studie veřejných prostranství města Rosice byla dokončena v prosinci 2017. Dne 15. února 2018 byla datová část ÚSVP následně nahrána do Evidence územně-plánovací činnosti.

ÚSVP představuje významný územně-plánovací dokument, který je nyní k dispozici jak odborným útvarům města, tak samosprávě, i občanům města a podnikatelským subjektům. V listinné podobě je uložena a přístupná na Odboru stavební úřad, MěÚ Rosice. Stáhnout si ji v elektronické podobě můžete na odkazu níže.

ikona Územní studie veřejných prostranství