Pracoviště dotací

Adresa:

Palackého náměstí 45

665 01 Rosice u Brna

 

Kontakty na oddělení dotací

Luboš Fučík

Jiřina Svobodová

 

Pracoviště dotací v samostatné působnosti

  • připravuje a realizuje projekty dotační pomoci nebo podpory podle věcného, finančního, časového a právního rámce
  • provádí konzultační a poradenskou činnost v ucelené oblasti státní správy a samosprávy a příspěvkových organizací zřízených městem Rosice
  • provádí identifikaci dotačních titulů vhodných k financování projektových záměrů města Rosice a jeho příspěvkových organizací
  • provádí kontrolu čerpání dotací poskytnutých městem
  • koordinuje činnosti související s přípravou, podáním žádostí města Rosice a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory, včetně zpracování materiálů k udržitelnosti projektu
  • zabezpečuje úkoly dané vnitřní směrnicí o řízení projektů a projektových týmech a vnitřní směrnicí o veřejných zakázkách
  • zabezpečuje úkoly dané zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek