Náhradní rodinná péče

Adresa:

Žerotínovo náměstí 1 (budova Zámku Rosice)

665 01 Rosice u Brna

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Co je to náhradní rodinná péče?

Některé děti nemohou vyrůstat v klidném a láskyplném prostředí své rodiny, někteří rodiče se o ně z mnoha důvodů neumí, nemohou nebo nechtějí postarat. V takovém případě se pro děti jako nejvhodnější varianta jeví nalezení rodiny náhradní. Ze zákona vyplývá, že rodinná péče má vždy přednost před péčí ústavní a je tedy v prvořadém zájmu každého dítěte, které nemůže vyrůstat v biologické rodině, zprostředkování náhradní rodinné péče.

Formy náhradní rodinné péče:

- osvojení
- pěstounská péče
- pěstounská na přechodnou dobu
- poručenství
- svěření do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče
Do všech těchto forem náhradní výchovy může být dítě umístěno pouze na základě rozhodnutí soudu.

Podrobné informace o formách náhradní rodinné péče zde:

Formy náhradní rodinné péče


Činnost obecního úřadu v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele o zprostředkování založí spisovou dokumentaci, do které ve spolupráci s žadateli shromáždí potřebné dokumenty:

1) Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu
2) Příloha k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu
3) Vyjádření registrujícího lékaře o zdravotním stavu pro účely posouzení stát se osvojitelem/pěstounem/pěstounem na přechodnou dobu
4) Doklad o státním občanství 
5) Opis z evidence Rejstříku trestů 
6) Údaje o ekonomických a sociálních poměrech
7) Prohlášení žadatele pro účely posouzení bezúhonnosti v souvislosti s odborným posouzením pro zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu
8) Poučení společně posuzovaných osob (manžel/manželka, druh/družka, partner/partnerka) tvořících se žadatelem o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče společnou domácnost
9) Prohlášení společně posuzované osoby (manžel/manželka, druh/družka, partner/partnerka) tvořících se žadatelem o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče společnou domácnost
10) Zprávu ze sociálního šetření v místě bydliště žadatele/žadatelů
11) Stanovisko obecního úřadu k žádosti o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče 

Po shromáždění všech potřebných dokladů postupuje obecní úřad s rozšířenou působností kopii spisové dokumentace neprodleně krajskému úřadu. 

ODBORNÉ POSOUZENÍ PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OSVOJENÍ A PĚSTOUNSKÉ PÉČE zajišťuje KRAJSKÝ ÚŘAD. 

Bližší informace o procesu zprostředkování náhradní rodinné péče zde:

Proces zprostředkování náhradní rodinné péče

 

Formuláře:

ikona MPSV Žádost o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo PP [PDF 321.8 kB]

ikona MPSV Žádost o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat PPPD [PDF 311.56 kB]

ikona MPSV Příloha k žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování O nebo PP [PDF 314.44 kB]

ikona Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele o zařazení do evidence [PDF 100.52 kB]

 

Agendu náhradní rodinné péče vyřizuje:

Tereza Pospíšilová