Živnost (vznik, změny, výpis)

Adresa:

Žerotínovo náměstí 1 (budova Zámku Rosice, přízemí)

665 01 Rosice u Brna

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa  8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Objednat online

 

Agendu živností vyřizují

Petr Nekuža

Zuzana Patočková

 

Ohlášení (založení) živnosti

Ohlášení živnosti/žádost o koncesi je možné udělat pouze prostřednictvím formuláře JRF pro fyzickou nebo právnickou osobu.

Veškeré informace o tom, jaké potřebujete předložit doklady a jak ohlašování živnosti probíhá, se dozvíte buď zde pro fyzické osoby nebo tady pro právnické osoby. Pro jakékoliv dotazy můžete samozřejmě využít také kontaktý přímo na naše úředníky na této stránce výše.

Poplatek za založení živnosti činí  1 000 Kč při vstupu do podnikání a 500 Kč při každém dalším ohlášení živnosti nebo přijaté žádosti o koncesi.

 

Oznámení změn

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

Jak konkrétně postupovat se dozvíte zde nebo na kontaktech výše. Pro změnu můžete využít Jednodnotný registrační formulář.

Oznámení změn nepodléhá správnímu poplatku (kromě změny rozhodnutí o udělení koncese a vydání rozhodnutí o schválení nového odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost – v těchto případech činí správní poplatek 500 Kč).

 

Zrušení nebo přerušení živnosti

Podnikatel může podle živnostenského zákona požádat živnostenský úřad o zrušení živnostenského oprávnění. Živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění ke dni, který mu podnikatel oznámí (nejdříve ke dni doručení žádosti). Zrušení nebo přerušení živnosti se provádí přes Jednodnotný registrační formulář.

Poplatek se v tomto případě neúčtuje.

 

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku.

Poplatek za vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na vlastní žádost činí 20 Kč za každou i započatou stránku.

 

Formuláře ke stažení

Jednotný registrační formulář