Výbory

Výbor kontrolní

Předseda Hana Polanská
Tajemník Josef Humpolíček
Členové Ondřej Horký,  Adam Palko, Lucie Švecová,  Radim Koseček, Kristína Michalicová, Petr Klíma

Výbor finanční

Předseda Jan Veškrna
Tajemník Dana Kružíková
Členové

Eva Kokešová, Lukáš Skála, Renata Ludwigová, Michal Hanák, Petr Knapík, Ľubomír Kalakaj, Hana Polanská

 

 

 

 

Výbor pro rozvoj města

Předseda Petr Sůkal
Tajemník Luboš Fučík
Členové Tomáš Pexa, Ondřej Horký, Pavel Mecerod,  Lukáš Vítek, Zdeněk Švihálek, Miroslav Dolejš, Stanislav Mikeš, Petr Sůkal, Petr Vybíral, Renata Ludwigová, Marta Matoušková, Jiří Lokaj,  Zuzana Klusková,  Pavel Dolíhal,  Libor Dvořák, Petr Ženožička, Radomír Staněk, Miroslav Jun

Výbor pro hospodaření s nemovitým majetkem města

Předseda Renata Ludwigová
Tajemník Renata Pexová
Členové

Tomáš Pexa,  Ondřej Horký, Pavel Mecerod, Pavel Sedláček, Pavla Šoltésová, Karel Skácel,  Ladislav Haller, Dan Petřivalský, Petr Dvořák, Jiří Přikryl

 

 

 

 

Zápisy z jednání výborů

Zápisy z jednání kontrolního výboru A VHNMM  jsou k dispozici na sekretariátu starosty jako součást zápisů a materiálu jednání zastupitelstva města.

Zápisy nejsou zveřejňovány z důvodu ochrany osobních údajů.

KAM DÁL?

Zastupitelstvo