Výbory

Výbor kontrolní

Předseda Marie Vyhnalíková
Tajemník Bc. Josef Humpolíček
Členové

Petr Vybíral

Jana Lokajová

Renata Ludwigová 

JUDr. Olga Kryštofová  

Lucie Švecová

Ing. Petr Sůkal

Výbor finanční

Předseda Bc. Petr Ženožička
Tajemník Hana Polanská
Členové

Michal Hanák

Ing. Petr Sůkal

Pavel Kříž

Josef Chalupa, MBA

Renata Ludwigová

Ing. Bc.Vojtěch Král

Roman Kučera

Karel Skácel

Výbor pro rozvoj města

Předseda Mgr. Tomáš Pexa
Tajemník Bc. Luboš Fučík, DiS.
Členové

Petr Vybíral

Pavel Streit

Ing. arch. Tomáš Jenček

Ing. Vlastimila Nepevná

František Pavlík

Tomáš Beňo

Petra Kocmanová

Renata Ludwigová

Bc. Libor Dvořák

Bc. Petr Ženožička

Ing. Zdeněk Švihálek

Ing. Miroslav Dolejš

Markéta Široká

Ing. Ondřej Horký, Ph.D.

Karel Skácel

Pavel Mecerod

Výbor pro hospodaření s nemovitým majetkem města

Předseda Ing. Ondřej Horký, Ph.D.
Tajemník Renata Pexová
Členové

Michal Hanák

Dan Petřivalský 

Bc. Petr Ženožička

Petra Kocmanová

Renata Ludwigová

Bc. Olga Brzobohatá

Bc. Daniel Malý

Karel Černý

Mgr. Pavla Šoltésová

Mgr. Tomáš Pexa

 

 

Zápisy z jednání výborů

Zápisy z jednání kontrolního výboru A VHNMM  jsou k dispozici na sekretariátu starosty jako součást zápisů a materiálu jednání zastupitelstva města.

Zápisy nejsou zveřejňovány z důvodu ochrany osobních údajů.

KAM DÁL?

Zastupitelstvo