Úmrtní listy

Adresa:

Žerotínovo náměstí 1 (budova Zámku Rosice)

665 01 Rosice u Brna

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Agendu úmrtních listů vyřizuje

Petra Baštařová 

 

Informace k agendě úmrtních listů

Úmrtní listy se vydávají ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů k zápisu do knihy úmrtí. Příslušný k vydání je matriční úřad, v jehož obvodu úmrtí nastalo. Pod matriční úřad Rosice spadají obvody obcí Kratochvilka, Litostrov, Rosice, Tetčice, Vysoké Popovice a Zastávka. Vydání úmrtního listu není zpoplatněno.

K vyřízení úmrtního listu je nutné doložit:

  • List o prohlídce zemřelého
  • Občanský průkaz zemřelého
  • případně matriční doklady zemřelého (rodný či oddací list)