Poplatky (prostranství, pobyt)

Adresa

Palackého náměstí 13 (budova rosické radnice)

665 01 Rosice u Brna

 

Platbu místního poplatku můžete provést buď na účet města číslo 000019-0023026641/0100, poštovní poukázkou nebo v hotovosti či kartou na pokladně MěÚ Rosice.

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Agendu poplatků vyřizuje

Blanka Ptáčková

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Rekonstruujete a potřebujete například umístit kontejner na suť před svůj dům? Máte povinnost oznámit, že budete užívat společný prostor tímto nadstandardním způsobem a zaplatit z toho drobný poplatek za užívání veřejného prostranství. Stejná povinnost platí samozřejmě i pro další způsoby „záboru“. To, kolik zaplatíte, záleží na okolnostech a ploše, kterou budete chtít užívat

 

Poplatek z pobytu

Jestliže poskytujete ubytovací služby, týká se vás poslední z místních poplatků v Rosicích – místní poplatek z pobytu. Jako poskytovatel pobytu za úplatu musíte tuto svoji aktivitu jednak oznámit na úřadě, a potom od svých hostů vybírat místní poplatek. Jedná se nově  od roku 2024 o 20 korun za každý den pobytu vašich hostů dle obecně závazné vyhlášky č.9/2023 o místní poplatku z pobytu.

 

Oznámení o prominutí poplatku uprchlíkům z Ukrajiny

Městský úřad Rosice jako správce místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, promíjí v souladu s § 16b tohoto zákona z moci úřední za období od 01.01.2023 do 31.12.2023  poplatek z pobytu uprchlíkům, kteří přicházejí  z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem.
Rozhodnutí o prominutí poplatku je zveřejněno na úřední desce.

 

Formuláře ke stažení

Veřejné prostranství

ikonaUžívání veřejného prostranství 

Pobyt

ikonaikona  Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu