Lesy, myslivost

Adresa

Žerotínovo náměstí 1 (budova Zámku Rosice), 665 01, Rosice u Brna

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Agendu lesů a myslivosti vyřizuje

Tomáš Czirák

 

Informace o vydávání loveckých lístků

Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.
 
Druhy loveckých lístků a doba, na kterou je lovecký lístek možno vydat pro české občany na dobu neurčitou nebo na dobu určitou (1 den, 5 dnů, 30 dnů, 6 měsíců, 1 rok), pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem na 1 školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole. Pro cizince na dobu určitou (1 den, 5 dnů, 30 dnů, 6 měsíců, 1 rok).
 
Poplatek za vydání loveckého lístku s dobou platnosti:

  • 1 den činí 30 Kč,
  • 5 dnů činí 50 Kč,
  • 30 dnů činí 70 Kč,
  • 6 měsíců činí  100 Kč,
  • 1 rok činí 150 Kč,
  • 1 rok pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75 Kč
  • na dobu neurčitou činí 1 000 Kč.

 

Formuláře ke stažení:

ikona Žádost o lovecký lístek (interaktivní formulář)

ikona Žádost o závazné stanovisko - 50 m od lesa