Hasiči Rosice

JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů je organizační složka, jejímž zřizovatelem je město na základě zřizovací listiny schválené zastupitelstvem města.

V čele této složky stojí velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce za akceschopnost a připravenost jednotky. Tato organizační složka je zcela závislá na rozpočtu města a veškerá technika, výstroj a výzbroj pořízená pro činnost jednotky je majetkem města. Činnost jednotky je převážně REPRESIVNÍ. Členové zásahové jednotky obce jsou vybíráni většinou z členské základny spolku působícího v oblasti požární ochrany (hasičského sboru).

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Rosice je zařazena v kategorii JPO III/1 s povinností výjezdu do 10 minut od nahlášení události Krajským operačním a informačním střediskem a s dojezdovým časem 7 až 10 minut v minimálním počtu 1+3 na místo události. V případě větší události je jednotka schopna výjezdu druhého družstva v počtu minimálně 1+2. Jednotka je vysílána na události dle Poplachového plánu Jihomoravského kraje a zasahuje i mimo katastr města v obcích do vzdálenosti až 15 km, popřípadě i jinde v ČR dle potřeby HZS ČR.

Stav členů JSDH se mění mezi 20  a 24 členy. Se členy je sepsána Dohoda o členství v JSDH. Výjezdová jednotka sídlí od roku 1936 v budově hasičské zbrojnice vedle kina na ul. Kpt. Jaroše 325.

Hasiči zařazeni ve funkcích velitel a strojník mají platná osvědčení o odborné způsobilosti vydávané Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, územním oborem Brno-venkov. Ostatní hasiči se zúčastňují pravidelné přípravy pod vedením velitele jednotky a techniků speciálních služeb. Vybraní hasiči mají též osvědčení k používání izolačního dýchacího přístroje a jiní podle své odbornosti kurzy na obsluhu intenzimetrů nebo AED.

Každý člen výjezdové jednotky musí být vystrojen dle výstrojního řádu. Jednotka používá pouze schválené a normou testované pracovní ochranné prostředky - třívrstvé a pětivrstvé ochranné zásahové obleky značky Zahas a DEVA, ochranné přilb zn. Gallet, zásahovou obuv zn. Haix.
 
JSDH disponuje aktuálně pěti vozidly. Velkoobjemovou cisternovou automobilní stříkačkou TATRA 815-7 s objemem nádrže na hasivo 9000 l, pořízena v roce 2017 z dotace IROP. Dále užitkovým 9místným automobilem Peugeot BOXER pro zajištění evakuace, hospodářské jízdy a zejména přepravy družstev na odbornou přípravu, soutěže a pro ochranu obyvatel. Osobním automobilem Škoda FABIA, který doplňuje užitkový vůz a slouží jako velitelské a doprovodné vozidlo. Starší vozidlo – požární cisterna CAS 32 T 148 je bezúplatně zapůjčena do obce Vysoké Popovice a zde je udržována v akceschopném stavu. Z dotace JmK a MVČR v roce 2019, uvedeno do plného užívání 2020 dopravní vozidlo DAL1Z – IVECO pro 6 osob a technické vybavení pro zásahy.
 
Od roku 2005 pravidelně podporuje jednotku SDH města ve formě dotací a finanční podpory Jihomoravský kraj.
 
Místní spolek MHJ HS Rosice úzce spolupracuje s velitelem JSDH města, zejména ve výchově budoucích členů JSDH (mladých hasičů) a v péči o budovy a techniku JSDH (úklid, údržba, čištění…). V neposlední řadě dobrovolní hasiči preventivně působí na propagaci požární ochrany mezi spoluobčany svojí spolkovou a jinou činností.
 
Administrativní záležitosti objednávek včetně technického zajišťování provozu budov, mobilní techniky i dalších vybavení a prostředků z úrovně majitele (smlouvy, mýtné, náklady, pojištění apod.) včetně zajišťování oprav a údržby areálu požární zbrojnice vedle kina a zajišťování servisu, pojištění a oprav nebo administrativní zařazování a prohlídky požární techniky v součinnosti s velitelem jednotky zajišťuje Pracoviště krizového řízení MěÚ Rosice

 

Kontakt

Pavel Sedláček - velitel JSDH
Telefonní kontakt jen na vyžádání u PKR MěÚ
hasici@rosice.cz
Kpt. Jaroše 325, 665 01 Rosice u Brna

Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Přehled podpořených projektů jihomoravským krajem:

2024: Přenosná motorová požární stříkačka

2022: Tlakové hadice pro JSDH

2021: Doplnění vybavení JSDH

2020: Onova a doplnění VPPO u JSDH

2019: Částečná obměna zásahových ochranných oděvů JSDH

2017: Obnova a pořízení věcných prostředků PO

2016: Oprava izolací a podlah zázemí zbrojnice a pořízení a obnova věcných prostředků PO

KAM DÁL?

MĚSTO