Cestovní doklady

Adresa:

Žerotínovo náměstí 1 (budova Zámku Rosice)

665 01 Rosice u Brna

 

Úřední hodiny

Pondělí (pouze BEZ objednání) 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý (pouze S objednáním) 8:00 - 13:00  
Středa (pouze BEZ objednání) 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Objednat se

Stav vyřízení žádostí

 

Agendu cestovních dokladů vyřizuje

Jitka Kronková

 

Informace o vydávání cestovních dokladů

Příjem žádostí

Příjem žádostí o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat  s biometrickými údaji. Cestovní pas lze vydat ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti,  ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24  hodin, nebo do 5 pracovních dnů.   

Příjem oznámení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního pasu. Oznámení přijímá také každý obecní úřad pověřený vedením matrik nebo nejbližší útvar policie, v zahraničí pak zastupitelský úřad ČR. 

Výdej vyhotovených cestovních dokladů

K převzetí cestovních dokladů se musí občan dostavit osobně,  cestovní doklady může převzít:

 • občan starší 15 let, 
 • zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, 
 • opatrovník jmenovaný soudem občanovi z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti, 
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, bylo schváleno soudem, 
 • pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, jedná-li se o cestovní doklad vydaný k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní smlouvy, nebo 
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 

Plná moc k zastoupení při převzetí CD

Stav vyřízených žádostí

 

Poplatky za vydávání cestovních dokladů

Správní poplatky - se vybírají podle zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů formou finanční úhrady přímo na pokladně MěÚ a to v těchto případech:

 • Cestovní pas ve lhůtě do 30 dnů - věk nad 15 let - 600,-Kč
 • Cestovní pas ve lhůtě do 30 dnů - věk do 15 let - 100,-Kč
 • Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě - do 5 pracovních dnů – věk nad 15 let - 3000,- Kč
 • Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě - do 5 pracovních dnů -  věk do 15 let - 1000,-Kč 
 • Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě - do 24 hodin – věk nad 15 let - 6000,- Kč
 • Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě - do 24 hodin -  věk do 15 let - 2000,-Kč 
 • Převzetí cestovního pasu  se strojově čitelnými údaji  u jiného úřadu ORP než MěÚ Rosice - 100,-Kč

 

LETÁK - CESTOVÁNÍ A DOKLADY