Technické služby

Rosické technické služby

příspěvková organizace

logo

osické TS uskutečňují na území města Rosice tyto činnosti:

  • úklid města
  • provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení
  • údržba zeleně
  • opravy a údržby komunikací
  • nakládání s odpady včetně nebezpečných
  • silniční motorová nákladní doprava 
  • provoz sběrného střediska odpadů

Statutárním orgánem příspěvkové organizace Rosické TS je její ředitel. Ředitel je jmenován (odvoláván) na základě výběrového řízení rozhodnutím rady Města Rosice. 

 

Telefon:

546 410 560

 

WWW:

www.rosickets.cz

 

E-mail:

sekretariat@rosickets.cz

 

IČO:

75105420

 

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 35-9372380287, kód banky: 0100

 

Adresa:

Rosické technické služby, příspěvková organizace
Sklářská 853
665 01 Rosice u Brna

 

 

KAM DÁL?

MĚSTO