Kronika

Následující stránky obsahují digitální zpracování památní knihy městyse Rosic z let 1889-1926, obecní kroniku Rosic (1945-1966) a obecní kroniku Rosic (1967-1975). Originál archiválie je uložen v Státním okresním archivu Brno-venkov se sídlem v Rajhradě.

Data jsou majetkem Státního okresního archivu Brno-venkov a bez jeho souhlasu je nelze poskytovat dalším osobám, ani je využívat ke komerčním účelům.

Níže naleznete také možný pohled do budoucna – demografickou studii, která nastiňuje možný populační vývoj v našem městě.