Informace o produkci odpadů

Identifikace obce 
  • Evidenčni číslo: 20/0632
  • Název obce: Město Rosice
  • SO ORP: Rosice
Výkonová data za rok 2022 
Výtěžnost tříděného sběru bez kovů:  70,7 kg/ob. Výtěžnost skla: 19,3 kg/ob.
Výtéžnost třidéného sběru celkem:  124,8 kg/ob. Výtěžnost nápojového kartonu:  0,0 kg/ob.
Produkce SKO:  154,6 kg/ob. Výtěžnost kovu:  54,1 kg/ob.
Výtěžnost papíru:  32,7 kg/ob. Hustota sběrné sítě:  124 ob./průměrné sběrné hnízdo 
Výtěžnost plastu:  18,6 kg/ob.    
Ekonomická data za rok 2021 
Náklady na tříděný sběr:  2 605 Kč/t Náklady na sklo:  629 Kč/t
Náklady na papír: 1 982 Kč/t Náklady no SKO: 2 543 Kč/t
Náklady na plast:  5 343 Kč/t Celkové náklady na OH: 704 Kč/ob.