Hazardní hry, tombola

Adresa:

Palackého náměstí 13 (budova rosické radnice), 665 01, Rosice u Brna

 

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Agendu hazardních her a tomboly vyřizuje:

Blanka Ptáčková

 

Informace o povolování umístění herního prostoru

Městský úřad Rosice jako správní orgán vydává v rámci přenesené působnosti povolení k umístění herního prostoru k provozování binga, technické hry nebo živé hry - podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (ZHH).

V žádosti o povolení k umístění herního prostoru musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu žadatel uvést druh, adresu a provozní dobu herního prostoru, druh hazardní hry, která má být v daném herním prostoru provozována, typ, výrobní číslo a počet herních pozic koncového zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, a přiložit k ní zákonem stanovené dokumenty. Dokumenty nesmějí být v době podání žádosti starší 3 měsíců; to neplatí pro dokumenty podle § 99, odstavce 2 písm. a) a c) ZHH.

K žádosti o povolení k umístění herního prostoru žadatel přiloží:

  • základní povolení k provozování hazardní hry,
  • doklad o složení kauce,
  • osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována,
  • doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem, a
  • schéma kamerového systému.

 

Žádosti související s hazardními hrami, včetně ohlášení tomboly, vyřizuje ekonomické oddělení MěÚ Rosice, včetně následujících správních poplatků:

  • 4 000 Kč za přijetí žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru (dle zák č. 634/2004 Sb., Příl. Sazebník, Položka 21 c)
  • 2 500 Kč za příjetí žádosti o změnu povolení k umístění herního prostoru (dle zák.č. 634/2004 Sb., Příl. Sazebník, Položka 21 d)

Pro platbu je možné využít generátoru QR kodu zde.

 

Formuláře ke stažení

Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru včetně metodického pokynu

Ohlášení hazardní hry (tombola, turnaj malého rozsahu)

 

Číslo účtu a QR platba

Níže si můžete vytvořit QR kód pro bezhotovostní platbu poplatků. Pro vytvoření je nutné zadat váš variabilní symbol. Pokud jej nemáte nebo jste jej zapomněli, stačí se ozvat kolegyním z agendy poplatků (kontakt naleznete na této stránce výše).

Číslo účtu pro přímou platbu poplatku 19-23026641/0100.

QR platba dle položky 21c

19-23026641/0100
4000 Kč
Vygenerovat QR Kód

QR platba dle položky 21d

19-23026641/0100
2500 Kč
Vygenerovat QR Kód