Ceny města Rosice

O Cenách města Rosice 

Rosice od roku 2022 obnovily tradici udílení cen města, kterými oceňují osobnosti, které v daném roce významným způsobem přispěl k posílení dobrého jména města Rosice, k jeho reprezentaci, rozvoji a nebo ke zvýšení kvality života jeho obyvatel. 

Online přihláška do Cen města

Zjednodušená pravidla udílení Cen města

Úplná pravidla včetně přihlášky k vyplnění naleznete zde.

Občan nebo i právnická osoba z Rosic, může nominovat kohokoli, o kom je přesvědčen, že přispívá rozvoji města. Nominace přitom musí splnit alespoň jednu z jednoduchých podmínek, kterými jsou

  • trvalé bydliště nebo sídlo nominovaného v Rosicích;
  • nebo skutečnost, že se činnost, za níž má být nominovaný oceněn, uskutečnila v katastru města Rosice.

Ceny se udílí ve čtyřech kategoriích: kultura, sport, výchova a vzdělávání a všeobecné veřejně prospěšné činnosti. O tom, kdo cenu nakonec získá, rozhoduje Rada města a vítěze schvaluje zastupitelstvo města. 

Jak nominovat osobnost

Nominovat je možné od 1. ledna do 30. dubna. Jsou dva způsoby, jak můžete nominaci odevzdat:

  1. Vyplnit tento online formulář. Je to nejjednodušší cesta, všechno další pak zpracujeme a ozveme se vám.
  2. Vytisknout si přihlášku, kterou naleznete níže, vyplnit ji a doručit ji elektronicky na adresu podatelna@mesto.rosice.cz nebo osobně na podatelnu sídlící v budově MěÚ Rosice na Žerotínově náměstí 1 či na sekretariát radnice v prvním patře na Palackého nám. 13.

Úplná pravidla Cen města Rosice

Nominace na Cenu města Rosice (online formulář)

Nominace na Cenu města Rosice (k tisku)