Aktuality

Zveřejněno 30. 11. 2023

Změna sazeb místních poplatků

Prosíme věnujte pozornost této důležité informaci o výši místních poplatků.

Od 1. ledna 2024 nabývá účinnosti novelizace zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. V návaznosti na tuto novelizaci zastupitelstvo města schválilo 23. listopadu 2023 na svém zasedání nové vyhlášky města.

U některých vyhlášek se mění výše sazby, u jiných splatnost poplatků. Úplné znění všech vyhlášek naleznete zde.

Důležité změny platné od 1. ledna 2024 :

  • OZV města Rosice č. 11/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství schválená usnesením č. 10/8/ZM/2023 sazba zvýšena z 600,- Kč  na 800,- Kč.
  • OVZ města Rosice č. 9/2023 o místním poplatku z pobytu schválena usnesením č. 8/8/ZM/2023 – změna sazby – poplatek zvýšen ze 10,- Kč na 20,- Kč
  • OVZ města Rosice č. 10/2023 o místním poplatku ze psů schválená usnesením č. 9/8/ZM/2023 – změna splatnosti do 31. 3. příslušného roku, sazba za 1 psa zůstává ve výši 600 Kč, za každého dalšího 1 000,- Kč. Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč. Od poplatku se dále osvobozuje držitel psa od roku, ve kterém dovršil 70 let.
  • OVZ města Rosice č. 12/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství schválená usnesením č. 11/8/ZM/2023 sazby se nemění.

Prosíme, zkontrolujte si své trvalé příkazy a upravte sazbu poplatků. Variabilní symboly u všech poplatků zůstávají v platnosti.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

ZPĚT NA AKTUALITY

KAM DÁL?

MĚSTO