Aktuality

Zveřejněno 23. 5. 2023

Oprava mostu na Mýtě

Most naproti Milpacku bude ŘSD od 1. června rušit. Zde se dozvíte víc.

Chápeme, že další stavba na silnici, může představovat riziko zdržení při cestách přes Rosice. Situace nás mrzí, ale bohužel to nejde jinak. Silničáři se do toho musí pustit dříve, než začne výluka na železnici. Naštěstí by opravy měly trvat kráce. 

Níže vám proto nabízíme kompletní informace. Dozvíte se, jak dlouho celá akce potrvá, jaké bude mít etapy a jak během nich bude řízena doprava. 

Informace o průběhu prací

Termín realizace bude 1. – 30. června 2023. Během stavby bude zachován provoz 1+1 a bude využito provizorně rozšířené komunikace I/23 přes ostrůvek. Nicméně pro umožnění tohoto řešení je nutné omezit provoz na I/23 a rozšířit ji v místě stávajícího ostrůvku.

Omezení na jeden jízdní pruh bude maximálně 4 dny na začátku a 4 dny na konci stavby (počítá se s víkendem) a probíhalo by následovně:

  • Provoz v křižovatce I/23, ul na Mýtě a III/00213 ul. Litostrovské by byl řízen pomocí SSZ.
  • Odbočení z I/23 do ul. Litostrovské by bylo zachováno.
  • Křižovatka ve směru od Litostrova by byla uzavřena kvůli rizikovému připojení do semaforového úseku a jednosměrné objízdné trasy by byly vedeny následovně (tyto objízdné trasy by fungovaly pouze v rámci etapy I. viz přiložená mapa, situace IV):
    1. Pro vozidla do 3,5t: po ul. Cukrovar/Cukrovarské, a poté po I/23, ul. 1. máje a Zastávecké
    2. Pro vozidla nad 3,5t: ze sil. II/602 přes obce Domašov, Říčky, Říčany a po sil. III/00215 ul. Říčanské do Rosic. Na tuto trasu by byly navedeny i nákladní auta od kamenolomu v Mariánském údolí přes obce Litostrov a Rudka.

Orientační termíny etap: 

  • Etapa I: 1. 6. – 4. 6. 2023 a 26. 6. – 30. 6. 2023
  • Etapa II: 5. 6. – 11. 6. 2023
  • Etapa III: 12. 6. – 25. 6. 2023

ikona Mapa prací, dopravní značení podle etap, objízdné trasy

ZPĚT NA AKTUALITY

KAM DÁL?

MĚSTO