Aktuality

Zveřejněno 3. 2. 2023

Rosice chtějí lépe třídit odpad, zahajují informační kampaň „Třídíš. Šetříš!“

V Rosicích začíná kampaň, jejímž cílem je motivovat obyvatele k odpovědnějšímu nakládaní s odpady.

Akce s názvem „Třídíš. Šetříš!“  má za cíl přispět ke zvýšení vytříděnosti komunálního odpadu. 

Rosice patří k městům, která zatím zvládla udržet poplatek za odpady na částce 600 Kč. A to přesto, že nároky na odpadové hospodářství rostou, a v mnoha městech ke zvýšení poplatku už přistoupit museli

.„Náklady na svoz a likvidaci odpadů rostou i v Rosicích. Je to důsledek všeobecného zvyšování cen. Ve vedení města jsme se rozhodli nepřenášet tuto zátěž na občany a pro letošní rok poplatek za odpady nezvedat.  V první fázi chceme jít cestou zvyšování povědomí o nutnosti třídit odpad,“ uvedla k zahájení kampaně starostka Rosic Andrea Trojanová.

Pokud totiž obyvatelé Rosic budou zejména biologicky rozložitelný, plastový či papírový odpad více třídit, klesne objem komunálního odpadu – a tím se dají snížit náklady na jeho likvidaci.„Hlavní myšlenka kampaně by se dala shrnout mottem, nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne', proto také název, Třídíš. Šetříš!' – to co společnými silami vytřídíme, nám uleví na místních poplatcích. Jsme přesvědčeni o tom, že nastavený systém odpadového hospodářství lze využívat efektivněji. Jen je potřeba vědět jak. “ doplnil Volánek.

V kampani se počítá s využitím všech komunikačních kanálů města, a to v online i offline prostředí. Obyvatelé se s tematickými příspěvky budou setkávat hlavně v městském zpravodaji Rosa i na sociálních sítích města – Facebooku a Instagramu.  „Chtěli jsme, aby měla v této oblasti naše informační snaha jasně rozpoznatelnou identitu, což výrazně zvýší její šance na dlouhodobý úspěch. Pod značkou ,Třídíš. Šetříš!' tak občané nově naleznou obsah pojící se s naší snahou je motivovat k hospodárnějšímu nakládání s odpady,“ popisuje místostarosta Rosic Lukáš Volánek.

Grafické zpracování kampaně pak v jednoduchosti odkazuje k městské vizuální identitě, což ji v komunikaci mnohem lépe zařadí mezi obsah, který lidé znají z dřívějška. Do budoucna město počítá s rozšířením kampaně o informace týkající se případných změn v systému svozu odpadů.

Kontakt pro média

ZPĚT NA AKTUALITY

KAM DÁL?

MĚSTO