Aktuality

Zveřejněno 14. 12. 2022

Pomoc, která přijde k vám domů

Terénní sociální služby mohou pomoci vám i vašim blízkým.

Díky sociálním službám poskytovaným přímo v terénu mohou vaši blízcí i nadále žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a udržovat vztahy, které jsou pro ně důležité – tedy mohou získat veškerou potřebnou péči prostě doma.

Terénní sociální služby poskytují pomoc a podporu podle potřeb každého individuálně. Nejčastěji jde o dopomoc s hygienou, zajištění a podávání stravy, doprovod k lékaři apod. Konkrétní úkony jsou vždy prováděny tak, aby se co nejvíc podpořila samostatnost člověka a zachovala jeho důstojnost.

Podporu, kterou potřebujete možná právě vy, hledejte v Elektronickém katalogu sociálních služeb Jihomoravského kraje, který najdete tady

ZPĚT NA AKTUALITY

KAM DÁL?

MĚSTO